De gezamenlijke kerken zijn nog steeds nauw betrokken bij ondersteunende activiteiten voor mensen uit Oekraïne. Op 29 augustus wordt gestart met een basiscursus Nederlands aanvang 9.45 uur. Locatie is Elim, Bergweg 7, 3941 RA Doorn. Overigens is, naast de Oekraïners, iedereen welkom. De taallessen specifiek voor kinderen in Ons Centrum naast de St. Martinuskerk zijn gestopt omdat de scholen weer beginnen en het de bedoeling is dat zij het overnemen. We houden de vinger aan de pols of dat lukt.
Het zondagse vervoer met de Belbus vanuit Doorn naar de orthodoxe viering in de St. Aloysiuskerk in Utrecht wordt voorlopig stopgezet. Afgelopen zondag hoefde de bus niet te rijden vanwege te weinig vraag vanuit het Woonoord. Bewoners die de afgelopen weken mee gingen hebben werk gevonden en zijn nu ook druk rond de kinderen die sinds gisteren naar school gaan. De bewoners zijn nu meer ‘gesetteld’, en vinden beter hun eigen wegen; de inloopkerk op donderdag in de Martinuskerk is ook steeds een moment van contact en uitwisseling.
Dit betekent dat de bus voor zondag a.s. nog eenmaal aangeboden wordt. We bedanken de chauffeurs en de Belbus-organisatie voor de prettige samenwerking! Het is niet ondenkbaar dat komend najaar of winter er toch weer een vraag ontstaat: bijvoorbeeld voor eenmaal per maand. We houden hierover contact. Voor nu is het project geslaagd en kan de Raad zich samen met de Werkgroep, afhankelijk van de vragen die mogelijk komen, ook buigen over eventueel ander aanbod.