De laatste thema-avond gaat over voedsel. “Geef ons heden ons dagelijks brood“. Als wij dit bidden erkennen we dat voedsel een gave is; een gave van God, een gave van de Aarde. Beschouwen we het ook als een gave? Of is het bij ons iets heel vanzelfsprekends geworden? Hoe gaan wij met ons voedsel om? Welke waarden hechten wij, op basis van ons geloof, aan voedsel? Hoe kunnen we via ons voedsel ons geloof uitdragen? Voedsel verbindt immers mensen onderling, maar ook met bodem en water, met planten en dieren.

Donderdag 29 november
19.30 – 21.oo uur
Petrus & Pauluszaal, Driebergen

Opgeven (graag voor 27 november) en begeleiding
Marjolein Tiemens | m.tiemens@planet.nl | 06 2077 4093