Ons Eetcafé start woensdag 16 september weer met de gezamenlijke maaltijden in Leersum voor alleengaanden en ouderen.

Als gevolg van het coronavirus was het in de achterliggende maanden niet mogelijk om maaltijden te verzorgen. Hoewel iedereen begrip had voor de situatie, was het voor veel mensen een teleurstelling. De etentjes bij Ons Eetcafé zijn erg gewild en zorgen voor gezelligheid en leuke contacten.

Om de gasten tegemoet te komen is de werkwijze aangepast en zijn maatregelen getroffen die zorgen voor een veilige omgeving. Per avond is er plaats voor maximaal 15 gasten. Gasten zitten met 3 personen en op veilige afstand van elkaar aan een tafel. Een kleine groep vrijwilligers zorgt voor de begeleiding. Bij veel aanmeldingen wordt een dag later een 2e maaltijd georganiseerd. Zo komt iedereen aan de beurt en wordt niemand teleurgesteld.

Ons Eetcafé is op woensdag 16 september te vinden in het Michaëlhuis, Kerkplein 1 in Leersum. De maaltijd begint om 18.00 uur en duurt tot ca. 20.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur. De maaltijd kost slechts € 5,- en u krijgt er 2 drankjes bij.

Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij de hygiëneregels in acht neemt en bij gezondheidsklachten thuis blijft.

Vooraf reserveren is noodzakelijk. Dat kan van 7 t/m 11 september via telefoonnummer: 06 – 46351528 of per e-mail naar eetcafeleersum@gmail.com .

Ons Eetcafé heet iedereen weer van harte welkom!