Sinds 8 mei verblijft bij een gezin uit onze parochie een familie uit El Salvador: vader Juan, moeder Monica, Khaleb van 2 en Kimberley van 10. Ze zijn gevlucht uit El Salvador en kunnen in september asiel aanvragen voor Nederland. Dit op verzoek van diaken Coen van Loon, die werkzaam is bij de Raad van Kerken, afdeling vluchtelingen.
Met een kleine steungroep zijn hun komst en tijdelijke verblijf voorbereid. Ze zijn warm ontvangen bij een van onze parochianen en hebben een goede start gemaakt.

Juan helpt een handje mee bij het werk op hun tijdelijke locatie en Monica verzorgt Khaleb die nog aardig wat aandacht nodig heeft. Voor Kimberley is een plaatsje gevonden op de Hoeksteen. Ze start er komende maandag. Een van onze parochianen helpt het gezin met de Nederlandse taal.

We delen deze informatie met jullie omdat we het belangrijk vinden dat het gezin zich welkom voelt in ons dorp en binnen onze geloofsgemeenschap. Misschien ontmoet u ze een keer of hoort u erover.
Nee, ze komen niet in een gespreid bedje en worden niet ‘gepamperd’. Hun situatie is allerminst benijdenswaardig. Ze zijn al een aantal jaren op de vlucht en moeten met hun kleine kinderen telkens weer ergens anders een veilig onderkomen zien te vinden.

De komende tijd moeten ze aanvullende documenten verzamelen om de onveilige situatie in El Salvador aan te tonen. Dat is nodig voor de asielaanvraag in Ter Apel. Ondertussen vallen ze buiten alle voorzieningen. Voor huisvesting en leefgeld zijn zij volledig afhankelijk van de liefdadigheid van anderen. Met een bedrag van ca € 2.000,- kunnen we het gezin gedurende 5 maanden van huisvesting en leefgeld voorzien.

Inmiddels hebben Caritas Sint Maarten en het Hulpfonds Leersumse kerken een financiële bijdrage gedoneerd voor de tijdelijke opvang. Het zou fijn zijn als u de tijdelijke opvang óók financieel wilt ondersteunen. Ieder bedrag, hoe klein ook, is welkom. Met vereende krachten kunnen we zo het gezin voorzien van een verantwoorde basis en een goed verblijf op hun tijdelijke locatie.

Een financiële bijdrage kunt u overmaken op rekening Nl 32 INGB 0006 46 26 51 t.n.v. RK Parochie St Maarten Geloofsgemeenschap St Andries o.v.v. Diaconie Noodopvang.

Er wordt op u gerekend!

Ontmoeting verandert
Als je gevluchte mensen ontmoet, doet dat iets met je.
Er groeit betrokkenheid, solidariteit, gastvrijheid.
Je gaat genuanceerder denken. Je gaat ons land en de wereld anders zien.
Diezelfde ontmoetingen doen ook iets met de mensen die hierheen gevlucht zijn,
met hun gevoel van waardigheid.
Je gehoord en gezien voelen maakt veerkrachtig.