Onze parochie, met haar kleiner wordende en vergrijzende gemeenschappen, zoals wij dat zelf zo vaak zien, moet nu toch het hoofd fier omhoog houden. Want wij maken deel uit van onze wereldwijde katholieke kerk, die op dit moment geraadpleegd wordt door paus Franciscus. Onze hele kerk is momenteel in synode bijeen, zoals dat heet, tussen 2021 en 2023.

Wat is de bedoeling van deze synode – van het griekse ‘sun’/samen en  ‘odos’/weg- , waartoe paus Franciscus heeft opgeroepen? De paus:

“Het doel van de synode, en dus van elk overleg in dit verband, is niet om documenten te produceren, maar om dromen te laten kiemen, profetieën en visioenen te stimuleren, hoop te laten opbloeien, vertrouwen te geven, wonden te helen, relaties te weven, een dageraad van hoop op te wekken, van elkaar te leren, en een positief denken te creëren, dat de geesten verlicht, de harten verwarmt en de handen versterkt.”

Maar hoe dan? En onze parochie dan? En ons wordt wel degelijk gevraagd aan Rome te vertellen wat hier ter plaatse leeft, dus er zal toch ook een documentje moeten komen? En we hebben daarvoor in ons land niet al te veel tijd gekregen. Morgen is het pastoraal team in synode bijeen om een aantal mogelijke werkwijzen op een rijtje te zetten, om zoveel mogelijk mensen  de kans te geven hun stem te laten horen op korte termijn: via brieven, ontmoetingen in kleine groepjes, een gesprek na de viering, een vragenlijst van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging met haar project “Zij heeft een verhaal” enz.

Meer informatie over de synodale kerk kunt u lezen op onderstaande websites. Scan hiervoor de QR-code of klik op de link naar de website.

Website aartsbisdom
Website RKKerk

Afbeelding: kath.ch