Nu het kabinet heeft besloten de lockdown in onze samenleving te verlengen, zullen ook onze kerken tot in ieder geval 9 februari gesloten blijven voor vieringen met bezoekers (m.u.v. uitvaarten). De weekendvieringen zullen via het YouTubekanaal van de Sint Jozefkerk Achterveld live worden uitgezonden. Klik hier voor meer informatie over de online vieringen en de liturgieboekjes.

Solidariteit
We zijn ons terdege bewust van de uitzonderingspositie die we hebben op basis van vrijheid van godsdienst, die in onze grondwet verankerd is. Toch zijn we van mening dat niet alles wat mag ook wenselijk is. Als kerken zijn we onderdeel van de samenleving, op allerlei terreinen maken we daar deel van uit en we voelen ons medeverantwoordelijk om het risico van besmetting te verkleinen en de gevolgen ervan te verzachten. We zijn solidair met hen die zuchten onder de beperkingen.

Samen
We realiseren ons dat dit bericht ook teleurstelling en verdriet oproept, velen zien uit naar een samenzijn in de kerk.  Toch zijn we overtuigd dat we dit offer moeten brengen. Sámen kunnen we dat.
Uitvaarten kunnen gewoon blijven plaatsvinden vanuit onze kerkgebouwen volgens de al geldende maatregelen.

Omzien naar elkaar
We willen u vragen extra om te zien naar de mensen die alleen zijn, die ziek zijn. Als u hoort dat bezoek van een pastor gewenst is, geef dit dan aan ons door. We zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen.

Namens het pastoraal team en beide parochiebesturen,

Pastoor Harrold Zemann