In het weekend van 13/14 maart zal de St. Josephkerk in Zeist haar deuren weer openen, de bedoeling is dat de overige kerken in de komende weken zullen volgen. Bij het heropenen houden we de maatregelen strikt in acht en ook nu zult u zich voor het bijwonen van een viering van tevoren moeten aanmelden. Vergeet niet om uw mondkapje mee te nemen. Helaas is koffiedrinken nog niet toegestaan.

Bij deze opening zijn er drie, soms met elkaar strijdige, zaken waarmee we rekening dienen te houden. Ten eerste hebben we gezamenlijk een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze mede-parochianen, die niet zelden vertegenwoordigers zijn van de kwetsbare groepen. Dit vraagt zonder meer om terughoudendheid, zeker nu de nieuwe coronavarianten besmettelijker lijken te zijn. Ten tweede biedt de kerk een centrum van geestelijk leven, een plaats van overdenking en troost. Dit vraagt om opening van de kerken zodra het kan. Ten derde kunnen we niet doof of blind zijn voor het maatschappelijk sentiment, waarbij de uitzonderingspositie van de kerken zeker niet als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Gefaseerd openen van kerken
Het bovenstaande overziend maakt dat we proberen te komen tot een gefaseerd proces van opening waarbij we steeds opnieuw zullen overwegen wat er kan, te toetsen aan de hierboven genoemde drie criteria: is het veilig, kunnen we ruimte bieden, past het in onze maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid?

St. Martinuskerk Doorn 18 april
St. Petrusbandenkerk Driebergen 27 maart
St. Andrieskerk Leersum 21 maart
St. Theresiakerk Maarn 21 maart
H. Catharinakerk Woudenberg 4 april
St. Josephkerk Zeist 14 maart

 

Klik hier voor meer informatie over het reserveren voor een viering.

Klik hier voor meer informatie over de online vieringen.

Klik hier voor een overzicht van alle vieringen.