Op donderdag 16 maart jl. verzamelde zich een groep van 50 mensen uit de St. Lucasparochie en uit de St. Maartenparochie bij de St. Jozefkerk in Leusden voor een dagbedevaart naar Beltrum. In het gezelschap bevonden zich pastoor Harrold Zemann en pastoraal werker Fred Kok.
Tijdens de reis per touringcar naar het geboortedorp van pastoor Harrold Zemann vertelde hij met veel humor over de Achterhoek, zijn dorp, het huis van zijn ouders, de kerk waar hij gedoopt was en zijn eerste viering had meegemaakt  en wat we verder daar aan bijzonderheden zouden gaan bezoeken. Bij aankomst in Beltrum  bij de OLV Ten Hemelopneming werden we opgewacht door pastoor Karel Donders en pastoor Herman de Jong, de huidige pastoor van de geloofsgemeenschap. Een heerlijk kopje koffie stond klaar en aansluitend was er een mooie Eucharistieviering waarin alle pastores inclusief Fred Kok, voor gingen. Ook veel dorpsbewoners en de ouders en zus van Harrold Zemann waren bij de viering aanwezig.
Na de mis werd er over de kerk en de schilderingen verteld. Inmiddels klaarde het weer  op en kwam de zon tevoorschijn. De bus ging verder door het dorp langs het stoomgemaal, het geboortehuis, de scholen waar hij onderwijs genoten had, door naar  het dorp Lievelde en langs de grootste klompenfabriek, naar de historische Herberg Erve Kots. Ook daar werden we verwend met koffie en een dikke plak krentenbrood. Hier kon ook een lunch gebruikt worden en een kijkje genomen worden in het naast gelegen openluchtmuseum. Een mooie plek waar je een inzicht krijgt van het vroegere leven in de Achterhoek. Er is ook een kaasboerderij en er werd dus lekkere kaas gekocht!

De tocht ging verder door het mooie Achterhoekse landschap naar de grens met Duitsland, waar net over de grens het dorp Zwillbrock gelegen is. Daar werd de prachtige Barokkerk St. Franciscus bezocht en namen we deel aan de vesper. Ook hier kregen we een rondleiding en uitleg over de kerk. Een bijzondere plek waar Harrold Zemann en zijn familie met regelmaat kwamen.

De naast gelegen meeuwenkolonie hebben we niet bezocht, want het werd tijd om naar huis te gaan.

Het was een prachtige dag met leuke gesprekken, nieuwe ontmoetingen en er werd heel veel gelachen!

Loes Grimmelijkhuizen
Foto’s: Willie van Kooij en Loes Grimmelijkhuizen