Wil je werkelijk contact met elkaar hebben, elkaar verstaan en begrijpen, dan doe je daar moeite voor. Denk maar aan je (klein)kind: als je echt tot elkaar door wilt dringen ga je door de knieën om op ooghoogte met elkaar te kunnen praten. Hoe we met kinderen omgaan leert ons hoe we met elkaar zouden willen omgaan: als gelijkwaardige mensen. In de katholieke kerk heeft paus Franciscus een Synodaal Proces op gang gebracht. Iedereen wordt opgeroepen er de komende jaren aan mee te doen: praten over geloof en leven vandaag. Het mooie is: als je elkaar ‘op ooghoogte’ ontmoet, vallen de verschillen weg. Groot of klein, oud of jong, je telt mee. Nog mooier is het dat de Bijbel ons laat zien dat God zelf zo met mensen om wil gaan! In Jezus is God op ooghoogte met ons gekomen. Jezus stond bij mensen stil, zag ze echt en maakte hen ‘groot’. In de komende Veertigdagentijd werken we dat thema uit met lezingen, afbeeldingen en voor elke week een kijktafel waarin de ogen van God ons liefdevol aanzien.

We wensen jullie een inspirerende Veertigdagentijd toe, op ooghoogte met kinderen en vertrouwelijk met God die ondenkbaar groot is, maar heel nabij.
Marjet, Ellie, Tim, Ruth, Nelleke, Meike en Edith

www.geloventhuis.nl