De opbrengst van de bloembollenaktie t.b.v. Sant’Egidio hulpcentrum in Kiev leverde € 250,- op. We hopen hiermee bij te dragen aan de nood voor de mensen in dit oorlogsgebied. Onze hartelijke dank voor uw bijdrage hierin.

Team Verbinding
Gina Peters, Ans Damen, Annemarie Damen