Op de landelijke Burendag, zaterdag 24 september, openen ook verschillende opvanglocaties in het hele land hun deuren, zodat publiek, bedrijven en relaties een kijkje kunnen nemen. Ook het azc in Leersum (Hoogstraat 8) doet hieraan mee. Met rondleidingen en diverse activiteiten (deze kunnen per azc verschillen) krijg je een indruk van het dagelijks leven in een asielzoekerscentrum. Daarnaast kun je kennismaken en vragen stellen aan medewerkers van de organisatie die verantwoordelijk zijn voor de opvang en begeleiding en toelating van vluchtelingen. Doel van deze dag is het vergroten van het draagvlak voor vluchtelingen door ontmoeting tussen azc-bewoners en Nederlanders.

Open azc dag is een gezamenlijk initiatief van VluchtelingenWerk Nederland, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (coa) en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Meer info: www.vluchtelingenwerk.nl