In Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug, worden per 1 mei 100 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in het voormalig BNMO-woonoord, voorheen een plek voor veteranen en dienstslachtoffers. Daarnaast zijn er Oekraïners ondergebracht bij particulieren.

De Raad van Kerken in Doorn heeft op initiatief van de Ionagroep gezocht hoe we als gezamenlijke kerken iets voor de Oekraïense vluchtelingen daar kunnen betekenen. Een stiltecentrum in het woonoord lijkt vooralsnog niet haalbaar, daarom is nu gekozen voor Open Kerk, drie middagen in de week, in onze Martinuskerk. Mensen kunnen op vaste momenten vrij binnen lopen voor ontmoeting, stilte en gebed. Er zal ook iets te drinken klaarstaan, er zijn gastheren en gastvrouwen en ook een pastor.
Het is een oecumenisch project, vrijwilligers en pastores of voorgangers uit alle kerken helpen mee. Op maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur zal de kerk open zijn.
Jeanette van Osselen, Nelleke Spiljard