De voorbereiding op de eerste H. Communie is komend jaar voor de gehele Sint Maartenparochie (onder voorbehoud
van het aantal aanmeldingen) op twee plaatsen:

  • zondagmorgen van 9.30-10.30 uur (tegelijk met de zondagsviering) in Driebergen,
  • woensdagmiddag van 13.00-14.30 uur in Zeist.

De voorbereiding voor de kinderen begint voor beide groepen in januari. De Eerste Communieviering in Zeist is vervolgens op 10 mei, in Driebergen op 7 juni.

Kinderen uit de groepen 4 van de basisscholen kunnen zich tot 25 november aanmelden door te mailen naar: secretariaat@parochie-sintmaarten.nl. U kunt uw kind ook aanmelden via het aanmeldingsformulier op onze website.

Voorafgaand aan de voorbereidingen met de kinderen is er donderdag 28 november van 20.00- 21.30 uur een ouderavond in het parochiecentrum Sint Petrus’ banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen.