Naast de priesteropleiding biedt het Aartsbisdom Utrecht vanaf september 2018 opnieuw een drietal opleidingen aan voor vrijwillige medewerkers in de parochies.

In samenwerking met het Ariënsinstituut en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) organiseert het Aartsbisdom drie opleidingen voor vrijwilligers: tot onbezoldigd permanent diaken, catechetisch medewerker en diaconaal assistent.

De samenleving, maar ook de Kerk, is aan sterke veranderingen onderhevig. Het aantal betaalde medewerkers van de Kerk in de parochies neemt af en de omvang van de parochies neemt toe. Dat heeft ook gevolgen voor de organisatie van de parochie. Daarom zijn er nu en in de toekomst vrijwilligers nodig die naast de pastorale teams en andere vrijwilligers een ondersteunende en verbindende rol vervullen op het terrein van catechese, caritas en diaconie. Het Aartsbisdom Utrecht wil die vrijwilligers een goede opleiding en vorming geven.

Voor de opleidingen tot priester, onbezoldigd permanent diaken, catechetisch medewerker en diaconaal assistent zoekt het Aartsbisdom Utrecht gemotiveerde kandidaten die, met ‘het hart op de goede plaats’, reflexief zijn (denkers), ervaring of affiniteit hebben met catechese, caritas en diaconie en/of beschikken over managementcapaciteiten (leiders). Van een kandidaat wordt verwacht dat hij/zij praktiserend rooms-katholiek is, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt. Kandidaten moeten sociaal vaardig zijn en innovatief kunnen denken binnen de kerkelijke organisatiestructuren.

Kandidaten kunnen zich melden tot 1 juni a.s. Daarna zullen de selectiegesprekken plaatsvinden. Meer informatie: rector P. Kuipers van het Ariënsinstituut (rector@ariensinstituut.nl) of opleidingscoördinator dr. T. Versteegen van de DKCI (t.versteegen@aartsbisdom.nl).

Begin april hebben de parochies een pakket ontvangen met folders over het nieuwe opleidingsaanbod: voor elke opleiding een eigen folder. Belangstellenden kunnen deze folders dan ook meenemen vanuit hun eigen kerk. De folders kunnen bovendien worden gedownload van www.ariensinstituut.nl/opleidingen. Wie belangstelling heeft voor één van de opleidingen maar de folder niet in zijn of haar eigen kerk aantreft, kan deze ook aanvragen bij het Ariënsinstituut: rector@ariensinstituut.nl.