Na de vieringen op kerstavond en eerste kerstdag hield de voorzitter van de locatieraad een korte toespraak. De tekst kunt u hieronder nog eens nalezen; de oproep om een bijdrage te leveren aan de geloofsgemeenschap blijft actueel.
De leden van de locatieraad en pastoraatgroep zijn graag bereid met u in gesprek te gaan over uw mogelijkheden en onze behoefte aan helpende handen. U kunt contact opnemen via het emailadres van het secretariaat: petrusbanden@hetnet.nl. of bellen met secretaris Jozeph Verbon: 06-524 20 954.

Beste mede-parochianen van Sint Petrus’ banden,

De viering van het kerstfeest is elk jaar opnieuw een feest van grote blijdschap. Blijdschap met de geboorte van Christus, zijn wederkomst en hoop op een vredelievende en verdraagzame samenleving. Kerst is een wereldfeest.
Dicht bij huis geldt dit ook voor Petrus’ banden. In Driebergen vieren wij het kerstfeest dat belangrijk wordt gevonden door regelmatige en niet-regelmatige bezoekers van onze kerk. Het spel van de vertrouwde klokken, de viering zelf, preek en overdenkingen en de kerkmuziek: allemaal ervaringen die de kerstgedachte persoonlijk maken.
Kerstmis zouden wij niet meer kunnen vieren als het kerkgebouw op het pleintje zou worden gesloten. Met grote inzet van onze pastoraal werkers wordt onze geloofsgemeenschap ondersteund. Dit met een eveneens grote inzet van ca 100 vrijwilligers.

Voor de invulling van vrijwilligersfuncties vragen wij uw speciale aandacht. Om onze kerk ‘open te houden’ hebben wij het komende jaar versterking nodig. Zonder anderen uit te sluiten is die versterking welkom vanuit jongere generaties. Wij zijn met name op zoek naar vaders en moeders met kleine en grote kinderen, die een voortzetting van ons religieus erfgoed en geloof belangrijk vinden. Voor de vorming van hun kinderen en de kinderen daarvan….

Er zijn meerdere vacatures. Binnen de Locatieraad voor een penningmeester en secretaris. Voor het onderhoud van de kerk en het parochiehuis, het begeleiden van huwelijken en uitvaarten tot de functie van koster, voorganger, lector of lid van één van onze koren.

Onze hartelijke dank als u bij uzelf wilt nagaan op welke wijze u als vrijwilliger aan onze geloofsgemeenschap zou willen bijdragen. Voor de openstelling van ons kerkgebouw. En een levende en liefdevolle kerkgemeenschap aan het mooiste pleintje van Driebergen.

Ton Buijs,
Voorzitter Locatieraad Petrus’ banden