De Emmauspastoraatsgroep  is op zoek naar iemand, die vanuit Zeist wil meedoen aan de werkgroep ‘duurzaamheid’ van onze parochie Sint Maarten. Paus Franciscus roept ons op om als christenen niet te gaan voor ongebreidelde economische groei, een wegwerpcultuur en steeds meer consumeren, maar om Gods liefde voor heel de schepping centraal te stellen. Hoe geven we als parochie handen en voeten aan een gelovige kijk op het milieu? Onder meer door de wekelijkse ‘groene voorbede’. Ook als Zeist willen we ons steentje bijdragen. Heb je belangstelling? Meld je bij de pastoraatgroep, emmaus@parochie-sintmaarten.nl.