De geloofsgemeenschap Emmaus heeft maar liefst 212 actieve vrijwilligers, waaronder kosters, lectoren, koorleden, bestuursleden, bezorgers en huisbezoekers, bloemengroep, bezoekers tehuizen, enz. enz.

De gemiddelde leeftijd van alle vrijwlligers is 67 jaar (!), 90% van de vrijwilligers is zelfs ouder. Het laat zien dat wij hunkeren naar nieuwe jonge leden.

 

De Emmauspastoraatsgroep  is op zoek naar:

Iemand die vanuit Zeist wil meedoen aan de werkgroep ‘duurzaamheid’ van onze parochie Sint Maarten. Paus Franciscus roept ons op om als christenen niet te gaan voor ongebreidelde economische groei, een wegwerpcultuur en steeds meer consumeren, maar om Gods liefde voor heel de schepping centraal te stellen. Hoe geven we als parochie handen en voeten aan een gelovige kijk op het milieu? Onder meer door de wekelijkse ‘groene voorbede’. Ook als Zeist willen we ons steentje bijdragen. Heb je belangstelling? Meld je bij de pastoraatgroep, emmaus@parochie-sintmaarten.nl.