OPEN KERK – ruimte voor ontmoeting, stilte en gebed       

Onder deze noemer willen de gezamenlijke plaatselijke kerken die verenigd zijn in de Raad van Kerken Doorn de Oekraïense vluchtelingen in ons dorp een plek van rust en stilte bieden.
Naast alle materiële ondersteuning en ontspanning die door de inwoners van Doorn en omstreken gedaan wordt, denken wij dat het wenselijk is om voor deze mensen een sfeer te creëren van onderlinge ontmoeting en een luisterend oor. Het spirituele aspect en onze menselijke behoefte aan geborgenheid en veiligheid vraagt daarnaast zorg en aandacht. Vanuit de informatie die ons via vluchtelingen en landelijke gremia bereikt, wordt steeds benadrukt dat de religieuze beleving een wezenlijke rol speelt in het leven van Oekraïners.

Daartoe zal vanaf maandag 9 mei a.s. de Sint Martinuskerk op maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00u – 16.00 uur geopend zijn. Er zal daar onder andere gelegenheid zijn om een kaarsje te branden, te bidden en/of stil te zijn bij een icoon.

Om dit praktisch te realiseren hebben wij gastvrouwen en gastheren nodig om de mensen te verwelkomen, een kopje koffie/thee aan te bieden en/of een praatje te maken. Mogelijk met uw mobiele telefoon als vertaalhulp en gebruik van uw handen en voeten…Ter ondersteuning streven wij er naar dat er elke middag een pastor aanwezig is.

Daarnaast zijn er chauffeurs nodig om autovervoer te verzorgen naar de St. Aloysiuskerk in Utrecht waar elke zondag om 12.30 uur een viering van de Oekraïense gemeenschap plaatsvindt.

Op de zondagen 1 en 8 mei liggen er achter in de kerk formulieren waarop u zich kunt aanmelden en uw beschikbaarheid kunt aangeven. Dit kan ook via het e-mailadres: wveldman@hetnet.nl of telefoonnummer: 06 – 30703051. Zoals het zich laat aanzien zal het om een langdurig project gaan.

Vindt u het fijn om samen met anderen van betekenis te kunnen zijn voor deze groep vluchtelingen, geeft u zich dan op. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat deze mensen, verdreven van huis en haard, hier een echt thuis kunnen vinden.

Namens de Werkgroep Oekraïne van de Raad van Kerken Doorn,
Ina Veldman