Grote verrassing na afloop van de kerstnachtviering

Na afloop van de kerstnachtviering in onze Andrieskerk stapte Peter Habets namens de muziekcommissie achter de microfoon. Hij vertelde wat iedereen bemerkt had: het zingen werd prachtig begeleid op de piano door Johanna Grünbauer maar ons orgel zweeg in alle talen. De conditie van het orgel was zó slecht dat een volledige restauratie nodig was.

Gelukkig had het parochiebestuur een kanjersubsidie toegezegd op voorwaarde dat de locatie 1/3 zelf bij zou dragen. De kas van de locatie heeft dat geld niet, dus werd een beroep gedaan op de aanwezigen om de benodigde 1000 euro te doneren. Bij een schenking vanaf 25 euro kreeg je als dank een mini-orgelpijpje dat bovendien geschikt was als pennenstandaard.

Wie schetst de vreugde en verbazing van het locatiebestuur toen in no time de 1000 euro werden opgehaald! Als dit blad verschijnt, is de restauratie inmiddels afgerond.

Het orgel

Het orgel heeft een warme stemming. Het werd opgeleverd door de firma G.A. Hazen in 1980. Bij de bouw werd gebruik gemaakt van pijpwerk uit een vorig unit-orgel. Bij de verplaatsing In 1995 (!) werden voor het laatst (onderhouds)werkzaamheden aan het orgel uitgevoerd.

Na de restauratie – door de firma Reil – heeft de Sint Andrieskerk weer een prachtig orgel waar we trots op zijn en met veel genoegen naar luisteren. Aan de locatieraad is het nu de taak om vanaf nu te zorgen voor regelmatig onderhoud waardoor toekomstig verval wordt voorkomen.

Dit geeft de kracht van onze geloofsgemeenschap aan. ALS IETS MOET DAN LUKT HET OOK.

Koor, locatieraad en pastoraatgroep danken allen die deze actie hebben doen slagen.