In paradisum deducant te angeli …

Naar het paradijs mogen engelen jou begeleiden… luiden de beginwoorden van bovenstaand Latijns gezang dat dikwijls gezongen wordt bij het wegdragen van een overledene uit een katholieke kerk. Van oudsher kennen katholieke kerken een aantal rituelen. En steeds meer wordt ingezien dat rituelen op scharniermomenten in het leven, zoals bijvoorbeeld bij een uitvaart, een heilzame functie kunnen hebben. Maar hoe doen we dat? In het crematorium met een praatje en een plaatje? In de kerk met psalmen en schriftlezingen? Of? Daarom een avond over oude en nieuwe rituelen bij het afscheid van een overledene.

Ko Schuurmans, gepensioneerd RK pastor, verzorgt de inleiding. Vele jaren was hij werkzaam als liturgist in het bisdom Haarlem – Amsterdam en docent liturgie aan diverse theologische hogescholen.

Datum: donderdag 26 oktober 2023

Tijd: 20.00-21.45 uur

Plaats: Johanneskerk, Lomboklaan 9, Leersum

Entree: € 5,-

Begeleiding: Epko Smit

Aanmelden: niet nodig