Afgelopen vrijdag, 26 augustus, is Theo Kraan op 78-jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden. We zullen Theo missen en zijn in gedachten en gebeden bij hem, bij Tonny en hun kinderen en kleinkinderen.

Theo was sinds 1994 lid van ons Kerkkoor en we hebben in november 2019 zijn 25 jarig jubileum kunnen vieren. Hij had een uitstekende stem met een opvallend groot bereik. Theo zingt net zo gemakkelijk de hoge noten van de tenor als de lage van de bassen. Dat kwam goed uit want toen het koor alsmaar kleiner werd, konden we toch nog een vierstemmige mis zingen: als we een tenor te kort kwamen zong Theo de tenorpartij. Een andere keer kwamen we een bas te kort en zong Theo met het grootste gemak de baspartij.

In 2003 werd de Gregoriaanse Schola opgericht en natuurlijk zong Theo ook daarin mee. De Schola zong niet allen in de Andrieskerk, maar ook in andere kerken en centra..

Het verhaal over zijn activiteiten in het koor is niet compleet zonder de muziekcommissie te noemen. De muziekcommissie zorgt voor het repertoire van het koor. Insiders zullen weten dat dit een moeilijke klus is. Tot zijn vertrek naar Wijk bij Duurstede heeft Theo deze verantwoordelijkheid samen met een collega gedragen.

Toen hij in 2016 naar Wijk bij Duurstede verhuisde wilden wij hem niet missen en kon ook hij moeilijk afscheid nemen van wat hij zijn vrienden noemde. Hij kwam nog steeds trouw naar de repetities en als andere verplichtingen hem daarvan niet weerhielden zong hij mee tijdens de vieringen.

Ook buiten het koor was Theo zeer actief in de katholieke geloofsgemeenschap van Leersum. Als lid van de tuincommissie hield hij samen met een paar andere stoere mannen het terrein en de tuin rondom de kerk in perfecte staat. Ook in de technische werkgroep was hij actief.

Wat mij in al die jaren het meeste gefrappeerd heeft is de aandacht en warme belangstelling die Theo had voor de medemens. Hij was echt geïnteresseerd. Als hij me vroeg: “Peter, hoe gaat het met je?” was dat geen sociale begroeting maar wilde hij uitgebreid van me horen hoe het met mijn welzijn was. En dat gold voor iedereen die hij kende.

Theo straalde altijd positieve energie uit. Hij stapte altijd vrolijk het repetitielokaal binnen en hield van gezelligheid. Het zal u dan ook niet verbazen dat Theo bij iedereen erg geliefd was en toen hij aankondigde naar Wijk te verhuizen, was de schok groot. Bij zijn afscheid werd hem dan ook de Andriespenning uitgereikt en de oorkonde voor langdurige bijzondere verdiensten voor de gemeenschap.

Zijn ziekte maakte het niet gemakkelijk, maar ik ben blij dat we ook het afgelopen jaar toch contact konden houden.

Peter Habets.