Zoals al enige jaren gebruikelijk is, organiseren we ook dit jaar weer een Paasviering voor ouderen met na afloop een gezellige lunch. De Paasviering is op woensdag 15 april om 11.00 uur in de kerk. Voorganger is pastoor Harrold Zemann. De gewone woensdagmorgenviering komt hiermee te vervallen.
Na de viering is er een gezamenlijke lunch in de Petrus en Pauluszaal. We sluiten af om ongeveer 14.00 uur.

In verband met de catering willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U kunt zich opgeven bij:
De heer Fons Marlet, tel. 0343-53 15 81, of 06 15 27 53 42, of bij mevrouw Miek Poll, tel. 0343-51 73 10.
Heeft u geen vervoer, laat het ons weten, dan zorgen wij hiervoor. Opgeven graag vóór 8 april a.s.

I.v.m. de zorgelijke financiële situatie van onze parochie vragen wij u deze keer om een vrijwillige bijdrage.