Op donderdag 21 april zijn alle oudere parochianen uitgenodigd voor de paasviering in de kerk van Sint Petrus’ banden. De eucharistieviering waarin pastoor Zemann voorgaat, begint om 11.00 uur. Na de viering bent u van harte welkom bij de paaslunch in de Petrus- & Pauluszaal van het parochiecentrum achter de kerk. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.
In verband met de beperkte ruimte en vanwege de catering willen we graag weten hoeveel mensen er komen. U kunt zich voor 15 april opgeven bij Fons Marlet (0343-531581 of 06-15275342) of bij Charlotte Peulen (06-14275667).
Graag tot ziens!

Werkgroep zieken en ouderen