Op 17 oktober 2021 gaan de St. Maarten- en St. Lucasparochie op bedevaart naar Renkum, ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum, Vrouwe van Gelderland.

Programma

14.00 uur: Bloemenhulde in de kerk ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum, gevolgd door het rozenkransgebed.
14.30 uur: feestelijke Eucharistieviering met pastoor Harrold Zemann als voorganger
15.45 uur: uitstelling Allerheiligste met Lof
16.00 uur: afsluiting
Vanaf ca. 16.15 uur is er in de pastorie e/o terras gelegenheid voor koffie/thee met versnapering.
Het programma met bedevaartsliederen wordt muzikaal begeleid door een gelegenheidskoor onder leiding van dirigente mevr. Regina Witte Koppen uit Zevenaar e.o.
Kinderen kunnen meelopen in de bloemenprocessie.  Ze dienen dan uiterlijk 13.45 uur in de kerk aanwezig te zijn.

Kosten deelname: vrijwillige bijdrage voor de bestrijding van de hoge onkosten.

Vervoer: op eigen gelegenheid. Bij voldoende belangstelling zorgen we voor een bus naar Renkum. Opgave voor de bus uiterlijk 8 oktober bij het parochiesecretariaat van de St. Lucasparochie, secretariaat@stlucas.nu.

Adres: R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum. Bereikbaar vanuit Arnhem en Wageningen met buslijn 352, uitstaphalte Don Boscoweg.

Maatregelen i.v.m Corona s.v.p in acht nemen.

Meer info: secretariaat@mariavanrenkum.nl of dagelijks van 09.00-11.30 uur via tel. 0317- 31 23 31 of sms naar organisatie via 06-193 44 199. Kijk ook onder nieuws  op www.mariavanrenkum.nl