Kerstvieringen dit jaar online

Kerstvieringen dit jaar online

Met pijn in ons hart hebben pastoraal team en parochiebestuur besloten om tot 16 januari 2022 géén vieringen met kerkgangers te houden in onze kerken. Dat betekent dat onze kerken de komende tijd helaas dicht zullen zijn. Ook alle kerstvieringen gaan dus niet door. De vieringen vanuit de St. Josephkerk in Zeist zullen via livestream worden uitgezonden. Op zondag 16 januari 2022 hopen we weer fysieke vieringen te kunnen houden, één en ander uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen in de maatschappij en de prognoses van het RIVM.

We sluiten de kerken voor de komende drie weekenden (24/25/26 december, 1/2 januari en 8/9 januari). Er zijn dus géén kerstvieringen, géén zondagsvieringen en géén vieringen doordeweeks. De avondvieringen mochten al niet doorgaan. De Mariakapellen kunnen openblijven.

Waarom dit besluit van het pastoraal team en de beide parochiebesturen?
We nemen dit besluit met pijn in het hart, omdat we beseffen dat parochianen en wij allen, juist in deze moeilijke tijd uitgezien hebben naar een Kerstmis sámen.
Toch kiezen we voor het sluiten van de kerken tot genoemde datum, omdat:

  • er nu nog veel onzekerheid is over de omikronvariant, misschien valt het mee, daar hopen we op maar we weten het niet. We willen in deze fase van de pandemie, niet bijdragen aan extra reisbewegingen en extra contactmomenten, dus extra risico’s op besmetting van mensen;
  • we willen onze medewerkers, vrijwilligers en mede-parochianen beschermen tegen besmetting;
  • we vinden een eenduidig en helder besluit belangrijk voor de onderlinge solidariteit van de 15 gemeenschappen van onze parochies, en voor de uitvoerbaarheid;
  • we deel uit maken van een samenleving en hierin solidair zijn met andere sectoren, organisaties en met onze medeburgers. We laten ons niet voorstaan op een uitzonderingspositie die we hebben vanwege de wet op vrijheid van godsdienst. Voorzitter Jaap Smit van het CIO (overlegorgaan van de kerkelijke genootschappen en minister Grapperhaus inzake corona) zegt tegen de kerken in Dagblad Trouw: “Je kunt niet zeggen: wij gaan onze goddelijke gang”;
  • dit besluit overeenkomt met de overwegingen en besluiten tijdens eerdere lockdowns; die lijn is wijs gebleken. Wel is er in ieder geval één verschil: de vaccinatiegraad is hoog en de boostercampagne komt nu op gang. Dat geeft hoop.

Tot slot
We hadden graag allemaal gezien dat het anders zou zijn, het valt ons als pastoraal team en parochiebesturen dan ook zwaar om deze keuze te maken, maar veiligheid en solidariteit moeten nu zwaarder wegen. Tegelijk voelen we dat het licht van Kerstmis ons allen verlicht, doordat we ons verbonden weten met het Kind in de kribbe, God die onder ons is komen wonen. Laten we elkaar vasthouden en bidden om betere tijden.

Zalig Kerstfeest,

Namens pastores en besturen,

Pastoor Harrold Zemann

 

 

 

2021-12-29T14:09:11+01:0021 december, 2021|Uncategorized|

Deel dit bericht via Social Media!

Ga naar de bovenkant