De engel, keizer Augustus, Jozef, Maria, het kindje Jezus en de herders…… het zijn één voor één boeiende personages uit het kerstevangelie van Lucas. Ze drukken een hoopvolle belofte uit, een verlangen naar het nieuwe begin. Wie zijn ze en wat hebben ze ons te zeggen op weg naar de jaarwisseling?
Pastoor Harrold Zemann, diaken Marcel Sarot, pastor Johan Rutgers en de pastoraal werkers Nelleke Spiljard, Fred Kok en Antoinette Bottenberg zullen u deze week op Facebook op een eigen manier inspireren.

Data: zondag 26 december t/m vrijdag 31 december 2021

Tijd: 19.00 uur

Facebookpagina: https://www.facebook.com/Stmaartenparochie/