‘Enerzijds is er God die zich openbaart door zich belangeloos mee te delen, anderzijds de mens aan wie wordt gevraagd zich af te stemmen, te luisteren. De Heer roept de mens uitdrukkelijk op tot een verbond van liefde, zodat hij ten volle kan worden wat hij is: beeld en gelijkenis van God in zijn vermogen te luisteren, te ontvangen, ruimte te geven aan de ander. Luisteren is uiteindelijk een dimensie van de liefde’, schrijft de paus.

Nieuwe ontwikkeling op gebied van luisteren
Hij signaleert in zijn boodschap dat we het vermogen om te luisteren aan het verliezen zijn. Dat geldt voor het normale verloop in dagelijkse contacten en relaties, maar ook als het gaat over debatten over de belangrijkste onderwerpen van het maatschappelijk leven. Tegelijkertijd ziet de paus op het gebied van luisteren een nieuwe belangrijke ontwikkeling binnen het gebied van communicatie en informatie door het gevarieerde aanbod van podcasts en chats, als een bevestiging van het feit dat luisteren essentieel blijft voor de menselijke communicatie.

‘Ook in de Kerk is er zeer veel behoefte om te luisteren en naar elkaar te luisteren. Het is de kostbaarste en vruchtbaarste gave die wij elkaar kunnen geven. Wij christenen vergeten dat de dienst van het luisteren ons is toevertrouwd door Hem die de luisteraar bij uitstek is, aan wiens werk wij geroepen zijn deel te nemen’, zegt de paus, die het luisteren in de Kerk verbindt met het synodale proces van luisteren dat wereldwijd gaande is in de R.-K. Kerk.

Een symfonische Kerk ontdekken
‘Laten wij bidden dat het een grote gelegenheid is om naar elkaar te luisteren. Gemeenschap is immers niet het resultaat van strategieën en programma’s, maar wordt opgebouwd waar broeders en zusters naar elkaar luisteren. Zoals bij een koor de eenheid niet vraagt om uniformiteit, monotonie, maar pluraliteit en variëteit van stemmen, de polyfonie. …  In het bewustzijn deel te hebben aan een gemeenschap die ons voorafgaat en ons insluit, kunnen wij opnieuw een symfonische Kerk ontdekken waarin ieder in staat is met eigen stem te zingen en daarbij die van de anderen als een geschenk te verwelkomen om de harmonie van het geheel, gecomponeerd door de Heilige Geest, te laten zien’, zo besluit paus Franciscus zijn boodschap voor Wereldcommunicatiedag.

Lees hier de complete boodschap van paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag 2022

Bron: www.rkkerk.nl