Op de feestdag van Sint Franciscus (4 oktober) heeft paus Franciscus zijn encycliek ‘Fratelli tutti’ (‘Allen broeders’) gepubliceerd. Een dag eerder was de paus in dit kader naar Assisi gereisd. Daar vierde hij de Eucharistie bij het graf van Sint Franciscus – de titel van deze encycliek komt uit een tekst van deze heilige. Aan het einde van de Eucharistieviering ondertekende de paus op het altaar zijn derde encycliek.

De paus gaat in ‘Fratelli tutti’ in op broederschap en vriendschap als manieren om een betere, rechtvaardiger en vreedzamer wereld op te bouwen. Deze broederschap is niet abstract maar het resultaat van concrete daden. De coronapandemie heeft de noodzaak voor deze solidariteit nog eens extra duidelijk gemaakt.

De encycliek telt acht hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk signaleert paus Franciscus een aantal misstanden in de wereld, daarna stelt hij de parabel van de barmhartige Samaritaan centraal: hoe reageren we op een vreemdeling op onze weg? Een open wereld is volgens de paus belangrijk, en hij wijst individualisme en doorgeslagen consumentisme af. Tevens bekritiseert hij de politieke stromingen van het populisme en het (neo)liberalisme. Ontmoeting, dialoog en openheid voor alle culturen zijn volgens paus Franciscus van groot belang. Ook benadrukt hij dat vergeving en verzoening noodzakelijk zijn om na een conflict opnieuw te kunnen beginnen, waarbij hij onderstreept dat religie nooit de basis voor geweld mag vormen. Religies zijn geroepen om bij te dragen aan de broederschap van de wereld, aldus de paus.

De encycliek is op dit moment in acht talen beschikbaar, de Nederlandse vertaling wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in de serie ‘Kerkelijke Documentatie’.

Klik hier voor een korte Engelstalige samenvatting door News.va.