De verrijzenis van Jezus is geen feit uit het verleden, zij is een kracht tot leven die de wereld doordringt. Waar alles dood lijkt, verschijnen opnieuw kiemen van verrijzenis. Het is een kracht zonder weerga.
Het is waar dat het vaak lijkt of God niet bestaat: we stellen vast dat onrechtvaardigheid, boosheid, onverschilligheid en wreedheid niet afnemen. En toch is het zeker dat in de duisternis altijd iets nieuws begint te kiemen, dat vroeg of laat vrucht dragen zal.
Het hardnekkig voortbestaan van het slechte zal het goede niet verhinderen zich te ontplooien en zich overal te verspreiden.
Iedere dag wordt in de wereld de schoonheid opnieuw geboren.

Tekst: De vreugde van het Evangelie, Paus Franciscus, blz. 172
Foto: ‘He is not here’, Walter Rane. De foto komt uit het boekje ‘Psalmen in de Stille Week’, uitgegeven door de Johanneskerk in Leersum, www.johanneskerkleersum.nl/stilleweek2022.