We worden uitgenodigd op weg te gaan: fysiek, psychisch en geestelijk. We doen dat aan de hand van een daadwerkelijk gehouden pelgrimage van Kevelaer naar Assisi, een tocht van
maanden onderweg. Ook onze levensloop is een groot ‘onderweg’. We zijn voortdurend onderweg: van kind naar volwassene, naar oud-zijn, we doorlopen alle levensfasen. Je weet nooit hoe je weg zal gaan. Omdat ‘op-weg-zijn’ zoveel diepte aan beleving en ervaring heeft, zijn er altijd pelgrimstochten geweest. Vandaag zijn pelgrimages weer ‘in’. De stilte in de natuur, het afzien tijdens de tocht, het alleen zijn of samen zijn, werpen je terug op jezelf. Vragen rijzen onderweg en zetten aan tot denken: wie ben ik, wat is belangrijk in mijn leven, waarheen ben ik op weg, wie is mijn metgezel, wat zijn de opdrachten voor mijn leven? Op de tocht komt de vraag naar God of het goddelijke ook regelmatig naar boven. Hoe is God in mijn leven al of niet aanwezig? Ds. Wim in ‘t Hout deed zijn pelgrimage als spirituele tocht in de voetstappen van St. Franciscus en als reflectie op zijn levensloop.

Datum: donderdag 16 november 2023

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: De Koningshof, Kerkplein 1, Doorn

Entree: € 6,-

Aanmelden: niet nodig

Foto: Wim in ‘t Hout