Nederlandse missionarissen en missionair werkers zijn gedreven mensen die zich iedere dag weer inzetten voor hun kwetsbare naasten. Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) worden zij in de schijnwerpers gezet. “Dat verdienen ze,” aldus WNM. Want al vragen deze helden weinig, ze kunnen een mentaal en financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Onder het motto ‘Geloven in de ander. Samen één missie’ voeren wij campagne om missionarissen en missionair werkers te ondersteunen in hun werk en welzijn. Doet u mee?

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd in om kwetsbare mensen een beter leven te bieden. Missionaris Sander Kesseler werkt bijvoorbeeld als priester in Uganda, waar hij vluchtelingen begeleidt. Missionair werker Jacinta van Luijk zet zich in Kenia in voor alcohol- en drugsverslaafden en voor mensen met hiv/aids. Zij zijn het gezicht van de Pinksteractie van 2023.

Geen zorgen over financiële zaken
Al meer dan vijftig jaar steunt de WNM missionarissen en missionair werkers. WNM biedt bijvoorbeeld financiële steun voor verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. WNM: “Daarmee zorgen we ervoor dat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Daarnaast bieden we missionarissen vakantiegeld, zodat zij tijdens een verlof in Nederland geen hulp hoeven te vragen van familie of vrienden. En ook in noodgevallen kunnen missionarissen een beroep op ons doen. We hebben een speciaal fonds, waarmee we een gestolen computer of andere belangrijke zaken kunnen vervangen als dat nodig is.”

Meer informatie: www.weeknederlandsemissionaris.nl.