Theo Salemink bespreekt op deze avond zijn boek ‘Op de rug van de tijger’. Het boek heeft als ondertitel ‘Pleidooi voor een economie met een menselijk gezicht’. Het kapitalisme en de vrije markt worden vergeleken met een rit op de rug van een tijger. De tijger kiest zijn eigen weg en kan ons naar een bestemming brengen die noodlottig is. Toch vervolgen wij onze stuurloze rit, verbonden aan wat onze ondergang kan betekenen. Hooguit kunnen we hier en daar wat bijsturen. Dat levert felle debatten op onder economen en politici over bijv. markt en staat, over groei en duurzaamheid. Vaak gaat het dan over duivelse dilemma’s waarin ook kerken en christenen, als medeverantwoordelijken voor de schepping, hun opvattingen moeten hebben.
Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente Doorn

Datum: dinsdag 25 oktober 2022

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Andrieskerk, Planterslaan 19a, Leersum

Entree: € 5,-

Begeleiding: Theo Wagenaar en Nelleke Spiljard