Samen bezig zijn met vragen rond ‘zinvol leven’, op plekken waar mensen in ons dorp samenkomen.

Het is de bedoeling om echt IN het dorp, dus niet in de kerk, bezig te zijn.Er zijn al plannen om samen met De Binder een lijsttrekkersdebat te houden rond de verkiezingen met specifieke vragen die we aan de partijen willen stellen over zinvol leven; op scholen iets te doen rond geloofsopvoeding of Kliederkerk; ons uit te nodigen in de ondernemersvereniging.

De eerste activiteit is om op de kerstmarkt in Leersum  te gaan staan met een kraampje van de Popup Kerk Leersum. Dat is op vrijdag 15 december a.s.

Wat gaan we daar doen?
– mensen vragen om een kerstkaart te schrijven voor eenzame ouderen (diaconale actie vanuit Ouderenfonds)
– aan wie dat doen, een kaarsje en een kerstgroet uitdelen
– mensen vragen om op een kaartje antwoord te geven op de bezinningsvraag:  Waar hoop jij op? Waar put jij hoop uit? (hoop is een thema van Advent!) De antwoorden komen terug in de kerstnachtdienst in de Johanneskerk
Concreet willen we jou vragen:
– ben je bereid / in de gelegenheid om een blokje van twee uur (of korter) samen met iemand anders in het kraampje te staan? Geef daarbij aan wat je voorkeur is: 15-17 uur  /17-19 uur / 19-21 uur
– zoek daarbij alsjeblieft gerust mensen van buiten onze Johanneskerk-kring, dus ook van de Michaelkerk of Andriesparochie of welke geïnteresseerde ook die er wil staan
– wie is creatief en wil van tevoren komen helpen om de kraam gezellig en uitnodigend te maken, bv. met kleden, kaarsjes, lampjes, enz.?
Het is denken we, een unieke kans om in het dorp te laten zien, waar ‘kerk-zijn’ voor staat en dat ‘kerk-zijn’ niet alleen op zondag gebeurt; dat het gaat over licht (van God) delen / iets doen voor anderen / hoop met elkaar delen, bezinnen op onze samenleving en de vragen die  daarin leven.
Als het gaat over ‘hoop’: dan hopen wij eerst dat u/jij meedoet!
Je kunt alvast de Facebook pagina liken en vrienden uitnodigen om dat ook te doen: www.facebook.com/popupkerkLeersum
Meer info, reacties, en aanmelden bij Erik Wijnveen, ewijnveen@gmail.com (en cc aan ondergetekende)
Het is fijn als je sowieso even een reactie geeft, dat stimuleert ons ook weer 😉
Hartelijke groet en een mooie decembermaand gewenst!
Evelyn Noltus, predikant Johanneskerk