Kortgeleden heeft Margje Hengeveld-Vogels uit Barneveld met goed gevolg haar opleiding als parochiecatecheet afgerond. Onze bisschop heeft haar intussen, uiteraard in overleg met parochiebestuur en pastoraal team, een aanstelling verleend om als catechetisch assistent in onze Sint Maarten- en Sint Lucasparochie werkzaam te zijn. Zij zal het pastoraal team onder andere ondersteunen in de sacramentenvoorbereiding, zoals de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. We zijn heel blij dat ze deze taak op zich wil nemen.
Zaterdagavond 18 mei jl. is Margje tijdens de eucharistieviering in de kerk van Putten gepresenteerd. We wensen Margje heel veel inspiratie en werkvreugde toe!
Pastoor Harrold Zemann