Beste medeparochianen,

Zoals jullie weten zal pastor Johan Rutgers vanaf 1 juli a.s. als priester werkzaam zijn in de Sint Maarten- en Sint Lucasparochie. Het was gezien de coronacrisis nog niet duidelijk of er een officiële presentatieviering zou kunnen plaatsvinden. In overleg met het bisdom hebben we besloten een presentatieviering te houden met een beperkt aantal genodigden. Deze presentatieviering zal plaatsvinden op vrijdagavond 3 juli a.s. om 19.30 uur in de Sint Jozefkerk te Leusden.

Gezien de beperking van het aantal genodigden hebben we bedacht om vanuit iedere locatie één persoon uit te nodigen, het liefst iemand van de locatieraad of pastoraatsgroep. Op deze manier kunnen we ondanks de beperkingen de verbondenheid laten zien tussen de verschillende geloofsgemeenschappen.
Behalve voor de dertig genodigden is het dus niet mogelijk om aanwezig te zijn. U kunt de viering wel live volgen via: www.kerkomroep.nl . U kiest de plaats waar de viering plaatsvindt: LEUSDEN en vervolgens vindt u onderaan de St. Jozefkerk. Ook u kunt de viering volgen via YouTube, u kiest dan voor “RK Parochies St. Maarten en St. Lucas”.

Namens pastoraal team en parochiebestuur, maar zeker namens onze nieuwe collega pastor Johan Rutgers een hartelijke groet!

We hopen op een goede samenwerking.
Heel graag tot ziens
hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann.