Op zaterdag 5 juni a.s. hoopt diaken Paulus Tilma de priesterwijding te ontvangen uit handen van onze bisschop kardinaal Eijk. Dit zal gebeuren in de Utrechtse Sint Catharinakathedraal. Op zondag 6 juni draagt hij voor het eerst de H. Mis op in zijn huidige parochie Doetinchem, de week erna in zijn thuisparochie Maarssen en op zondag 20 juni gaat hij samen met pastoor Harrold Zemann voor: om 9.15 uur in Nijkerk en om 11.00 uur in Zeist. Paulus kijkt met  genoegen terug op zijn stage in onze parochies, en andersom ook. Daarom vinden we het fijn dat we hem als jonge priester te kunnen begroeten.  Vanwege corona kan een beperkt aantal mensen de kerk in Nijkerk en Zeist bezoeken; wel wordt de Zeister viering live uitgezonden. Wij bieden hem graag een passend cadeau aan. Zelf is hij aan het sparen voor kerkelijke attributen, zoals kazuifels in verschillende kleuren. Daarom vragen wij, wanneer u iets wilt geven, te storten op rekeningnummer NL52 ABNA 0630 5073 84, t.n.v. R.K.  Parochie Sint Maarten, o.v.v. ‘gift Paulus Tilma’. Bij voorbaat hartelijk dank.
Namens het pastoraal team, pastoor Harrold Zemann

Links naar de online vieringen:
Priesterwijding, zaterdag 5 juni, 10.30 uur: https://youtu.be/n1l6aKRcb98
Eerste Mis, zondag 6 juni om 11.00 uur: https://youtu.be/DUyV2uW_3HA