In het afgelopen jaar heeft het bestuur van de R.k. Begraafplaats St. Theresia het verzoek gehad of het mogelijk is een graf vooraf (bij leven) op de begraafplaats te reserveren. Omdat in het verleden al vaker deze vraag aan haar is voorgelegd en het bestuur open wil staan voor vragen die leven in de parochiegemeenschap, heeft zij deze vraag nader onderzocht en tevens advies gevraagd aan haar vakorganisatie bij wie de begraafplaats is aangesloten. Op grond hiervan is het bestuur tot de conclusie gekomen om deze mogelijkheid vanaf heden aan te bieden aan personen die op de begraafplaats in de toekomst begraven willen worden.

Goed om te weten:

  • Een persoon (de rechthebbende) die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, kiest in overleg met de beheerder van de begraafplaats, zelf een locatie op de begraafplaats uit.
  • Voor de reservering worden grafrechten en onderhoudskosten in rekening gebracht volgens de voor dat jaar geldende tarieven. Voor 2019 betekent dit € 1.668,– aan grafrechten en € 1.620,– aan algemeen onderhoud, totaal € 3.288,–
  • Een reservering is geldig voor een periode van 20 jaar. De termijn begint te lopen op de datum waarop het graf is uitgegeven
  • Wordt het graf niet binnen 20 jaar gebruikt dan kan de rechthebbende de reservering steeds verlengen met 10 jaar.
  • Als de rechthebbende van het graf bv. na 5 jaar overlijdt en begraven wordt in “zijn” graf, gaat op dat moment de grafrusttermijn van 20 jaar gelden en wordt 20 jaar grafrecht en onderhoud berekend, onder verrekening van 15 jaar reeds betaalde grafrechten en onderhoud.
  • De rechthebbende bepaalt wie er in het graf wordt begraven.
  • De mogelijkheid tot reserveren geldt ook voor een urnenkelder
  • Wordt iemand begraven in het graf, dan vervalt de reservering.

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats, de heer Jan Faber (tel. 0343 431517) voor het bepalen van de locatie. Daarna zal het bestuur de reservering vastleggen in een schriftelijke overeenkomst.

Voor nadere vragen kunt u terecht bij de secretaris van het bestuur, Marijke van Munster ( tel. 0343 442321)

* * * * *

Het bestuur van de

R.k. Begraafplaats St. Teresia

Oktober 2019