Op zondag 28 maart kunnen weer max. 30 personen weer onder grote beperkingen om 09.30 uur de eucharistieviering bijwonen in de St.Joseph kerk.
Voorgangers zijn pastor Johan Rutgers en diaken Marcel Sarot, de zang wordt verzorgd door de cangores van het Emmauskoor.

Indien iemand ziek, verhoging heeft,verkouden is, of zich niet lekker voelt, blijft hij/zij thuis. We zien u graag een volgende keer en wensen u van harte beterschap.

  • Mondkapje op, ook in de kerk
  • We houden te allen tijde anderhalve meter afstand.
  • Regels rond hygiëne leven we na: handen desinfecteren bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoek
  • U volgt de instructies van de plaatsaanwijzer op.
  • Volg de looplijnen en houdt 1,5 meter afstand.
  • Bij het ter communie gaan volgt u de aanwijzingen.
  • U ontvangt de communie via een pincet.
  • De priester gebruikt een communiescherm om u te beschermen.
  • Het is helaas niet toegestaan om mee te zingen i.v.m. een verhoogde kans van verspreiding van een mogelijk virus; er is een cantor en/of orgelspel op veilige afstand.

Per telefoon tussen 10 en 12 uur via telefoon nummer 030-69 22 11 3    
Per e-mail  aan emmaus.parochie@hetnet.nl (met als onderwerp “KERK RESERVERING”)

Op vrijdagochtend krijgt u een bevestiging of u aan een kerkviering kunt deelnemen. Op deze manier kan bekeken worden of er voldoende plaats is voor alle aanmeldingen, waarbij een evenwichtige verdeling plaatsvindt, zodat iedereen aan de beurt komt.

Bent u plotseling ziek, verkouden of voelt u zich niet lekker? Blijf dan thuis. We stellen het op prijs dat u zich dan afmeldt, zodat iemand anders toegelaten kan worden. Kunt u om een andere reden niet, wilt u zich dan ook afmelden zodat we iemand anders kunnen toelaten? Alvast hartelijk bedankt voor uw begrip en medewerking.

Als de weekendviering geweest is, kunt u zich weer telefonisch of per e-mail aanmelden voor de volgende weekendviering. (zie kader hierboven).

Wij hopen u  te mogen begroeten tijdens een viering in onze St. Josephkerk.