Het is stil in onze kerken en we zien en spreken elkaar minder. We blijven zoeken naar mogelijkheden om toch in contact met elkaar te komen.

Vanuit PKN de Voorhof in Woudenberg worden al sinds de eerste lockdown vieringen uitgezonden via een livestream, waar ook parochianen van de St Maartenparochie aan meewerkten. Zo is er wekelijks een contactmoment binnen ons dorp al is het op afstand.

Uit die samenwerking is het idee ontstaan om vanaf zaterdag 20 februari a.s. Katholieke woord- en gebedsvieringen te houden via de livestream van De Voorhof. Zaterdagavond 20 februari, 27 februari en 6 maart zullen onze eigen pastoraal werkers voorgaan in een online viering vanuit De Voorhof. Nelleke Spiljard, Marja van der Horst en Marcel Sarot hebben hun medewerking al toegezegd.

U kunt zaterdagavond 20 februari vanaf iets voor 19:00 uur met onderstaande link de viering volgen via de website van De Voorhof. Afhankelijk van het aantal kijkers en de verdere ontwikkelingen begin maart, wordt besloten of deze uitzendingen een vervolg zullen krijgen.

Klik hier op www.pkndevoorhof.nl/kerk-tv-live-uitzending om naar de juiste pagina op de website van de Voorhof te gaan. Of ga naar www.pkndevoorhof.nl en klik vervolgens in de rubriek ‘Snelle links’ op ‘Kerk TV (live)’.