Patrick Kuipers is rector van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en de Diocesane Roepingenraad. Hij zegt: “De campagne van dit jaar is een uitnodiging aan (jonge) mensen om te ontdekken wat God van hen vraagt, hun angsten en onzekerheden opzij te zetten en uiteindelijk de stap te zetten om aan hun roeping gehoor te geven. De roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil dit proces van harte ondersteunen met materiaal en initiatieven, maar rekent erop dat ook onze parochies en geloofsgemeenschappen meer en meer mogen uitgroeien tot plaatsen waar het gesprek over roeping wordt gevoerd en waar degenen die zich geroepen weten echt gehoord en gezien worden.”

Dit jaar is ervoor gekozen het inmiddels traditionele gebedenboekje niet opnieuw te drukken, maar te wijzen op de editie van vorig jaar, waarin de bisschoppen en enkele oversten van ordes en congregaties een gebed geschreven hebben.

Voor deze 58ste Wereldroepingendag haakt paus Franciscus in zijn boodschap, getiteld ‘Heilige Jozef: de droom van een roeping’, aan bij het door hemzelf uitgeroepen Jozefjaar. De tekst is in diverse talen te lezen op de website van het Vaticaan. Zodra de Nederlandse vertaling gereed is, zal deze worden gepubliceerd op www.jekomtalsgeroepen.nl en www.roepingenzondag.nl.