Jezus at met tollenaars en zondaars. Nog steeds is iedereen welkom in de kerk. Maar als het gaat om deelname aan de eucharistie ligt dat plotseling anders, en mag volgens de officiële regels niet iedereen de communie ontvangen. Dit wordt door nogal wat mensen als pijnlijk ervaren, als kwetsend, en als strijdig met wat Jezus ons heeft voorgeleefd. Waarom mag het eigenlijk niet?

Op deze avond willen wij luisteren naar wat de Rooms-Katholieke Kerk hierover zegt en hierover met elkaar in gesprek gaan. Niet alleen op theoretisch niveau, maar ook vanuit de eigen ervaring. Iedereen voor wie deze thematiek leeft, rooms-katholiek én protestant, is hartelijk welkom.

Prof. dr. Marcel Sarot, diaken in onze parochie en hoogleraar fundamentele theologie, zal iets vertellen over de katholieke leer.
Prof. dr. Jozef Wissink, emeritus hoogleraar praktische theologie en priester, zal het gesprek leiden. De organisatie is in handen van de Geloofsgemeenschap Sint Andries.

Datum: woensdag 15 november 

Plaats: R.K.  St. Andrieskerk (Planterslaan 19a, Leersum)

Tijd: 20.00 uur (tot uiterlijk 22.00 uur)