We zijn allemaal geschokt en verdrietig over de oorlog in Oekraïne. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen, en velen zijn ook in Nederland terechtgekomen. Ook andere vluchtelingen zijn oorlog en geweld ontvlucht. We willen deze medemensen een warm welkom en verblijf geven om hun leed zoveel als mogelijk te verzachten.

Gelukkig worden er overal in Nederland veel mooie initiatieven gestart; vanuit burgers, de kerk, parochie of gemeenten. Cordaid wil deze initiatieven graag aanmoedigen en steunen, met een bijdrage uit het Omzien naar Elkaar Fonds. Meer hierover kunt u lezen op de website van Cordaid.