In de kerk zoek je naar ‘de ware schat’ en in de bijbel gaat het dan al gauw om een schat in de hemel in plaats van het verzamelen van schatten op de aarde.

Bij het werk in de wijkinloophuizen kun je je ook toeleggen op het vinden van schatten. Schatten die verborgen liggen in mensen en vaak schuil gaan achter een gesloten buitenkant of onaangepast gedrag. Je kunt dan verrast worden! Je ontdekt dan bijvoorbeeld dat iemand een hart van goud heeft en zich inzet om de buren te helpen. Of je ontdekt dat iemand die veel woorden nodig heeft om te vertellen wat er speelt in zijn leven, in de eenzaamheid van zijn huis, een prachtige mozaïek maakt dat in het inloophuis een mooi plekje krijgt zodat iedereen er van kan genieten. Je kunt dus schatten vinden wanneer je bezig bent in het inloophuis. Schatten die je op een bepaalde manier verrijken. Verrijkt wordt je ook door betrokken te zijn bij het werk van Kerk en Samenleving.

Zo mochten we ons met elkaar verheugen in het 30 jarig jubileum van het Lindenhuis. Bijzonder om al zo’n lange tijd present te zijn in het Staatsliedenkwartier. Veel dankbaarheid voor alles wat daar tot stand is gekomen en hoe het Lindenhuis is opgeknapt. Hoogtepunt bij de feestelijkheden was het plaatsen van een Lindeboom die werd geplant door wethouder Laura  Hoogstraten, Marian van Giezen (coördinator) en Martin Slootweg (bestuurder van Kerk en Samenleving).

Marian van Giezen, Rianne Verduin, Ton Verweij en Marianne Krijgsman
www.wijkinloohuizen-zeist.nl
T 06 531 03 578