Eind augustus van dit jaar is het 50 jaar geleden dat een negental mannen uit Maarn en Woudenberg in de tuin van Toon Uitewaal (de huidige parkeerplaats van Plus) bij elkaar kwamen om te praten over de oprichting van een niet-parochiegebonden gregoriaans koor. Het was de periode dat het gregoriaans om meerdere redenen aan invloed inboette. In veel parochies werd het routineus en niet bepaald met verve gezongen en het tweede Vaticaans concilie zette de deur open naar een nieuwe liturgie met andere muzikale vormen. Veel zangers stopten toen het niet meer hoefde en weg was de traditie en de kennis. Het nieuwe koor, inmiddels Schola Cantorum Maarnensis gedoopt, vond dat het gregoriaans niet mocht verdwijnen. Het streven was een verzorgde uitvoeringspraktijk,  5 à 6 keer per seizoen en dat in verschillende kerken.

Gregoriaans, vanouds de liturgische muziek van de katholieke kerk heeft haar wortels in de joodse liturgische muziek en in de muziekpraktijk uit de landen rond de Middellandse Zee. Gregoriaanse gezangen behoren a capella (zonder begeleiding) te worden gezongen, zijn eenstemmig en kennen geen maatindeling. Uitvoering van het ritme wordt bepaald door de voordracht van de tekst. Het gregoriaans maakt echter onmiskenbaar deel uit van ons niet-stoffelijk cultureel erfgoed, de gezangen vormen ook de basis voor de latere meerstemmigheid; de hele westerse muziektraditie ie eruit voortgekomen.

De schola Cantorum Maarnensis heeft in haar vijftigjarig bestaan circa 275 maal opgetreden in minimaal 27 verschillende kerken. Met name genoemd: bij de zusters op de Plattenberg (circa 28 maal), in Beukestein (circa 25 maal), in Twello (circa 18 maal), bij diverse uitvaarten, en ontelbare keren in de Theresiakerk. Bijzondere optredens waren in 1985 in St. Gallenkirchen (Oostenrijk) en In Ootmarsum in 1998 bij het 25-jarig bestaan. Bijzonder waren ook de drie optredens in de St. Catharijnekathedraal in Utrecht.

In de afgelopen 50 jaar zijn 30 mannen lid geweest van wie nu nog 9 leden actief zijn. Een tweetal voormalige leden verdienen het met name te worden genoemd: wijlen Wim Reinders die tot aan zijn overlijden in 2019 een drijvende kracht was en die samen met zijn echtgenote Coty de o zo belangrijke feestcommissie vormde en Toon Uitewaal die gedurende 25 jaar dirigent was. Ondergetekende heeft daarna van hem het stokje overgenomen en met veel plezier gehanteerd.

Rest mij nog als laatste nog levende oprichter van de Schola aan te kondigen dat wij gaan stoppen. Onze gemiddelde leeftijd ruim boven de 80 en het daarmee gepaarde gaande verlies aan stemkracht nopen ons daartoe. Zondag 1 oktober zingt de Schola om 11.00 uur voor de laatste keer in de Theresiakerk in Maarn. Wij danken onze partners en iedereen die ons koor een goed hart toedroeg en die ons mentaal ondersteunde.

Henk Vullings