Water is van levensbelang. Daarom richt de Vastenactie zich dit jaar op voorzieningen waarmee bewoners van Flores toegang krijgen tot schoon water. In de bergdorpen van dit Indonesische eiland is behoefte aan drinkwatervoorzieningen en openbare toiletten. De aanleg daarvan betekent een ingrijpende verbetering van de levensomstandigheden. Na de aanleg krijgen bewoners zelf de verantwoordelijkheid voor het onderhoud. De trainingen en vakopleidingen die daarvoor nodig zijn maken onderdeel uit van dit Vastenactieproject.

Uw bijdrage is welkom in de collecte, tijdens de diverse acties die in de parochie worden gehouden en op giro NL21 INGB0000005850.
Bezoek voor meer informatie de website van Vastenactie.

Foto: Vastenactie