Is er een samenleving mogelijk waar evenwicht is en verbinding? Verbinding tussen mens en omgeving, arm en rijk, plant en bebouwing? Laudato Si’ geeft een antwoord op de schreeuw van de aarde en van de armen. De hele maand september is uitgeroepen tot de Scheppingsperiode. Deze is ontstaan in de Orthodoxe kerk en is nu een initiatief van alle christelijke kerken.  Als groene kerk willen wij daar speciale aandacht aan geven. Als afsluiting van deze periode houden we daarom ter ere van Sint Franciscus op 2 oktober om 11:00 een viering met als thema “Elke druppel telt”.

Aansluitend aan de viering wordt kort stil gestaan bij de Laudato Si’ beweging en onze Groene kerk, waarna u kunt meegenieten van een duurzame lunch. Tijdens de lunch kunt u ideeën en ervaringen uitwisselen over de viering, over duurzaamheid en de Laudato Si’-boodschap van paus Franciscus. Zo hopen we een zaadje te planten, een aanzet te geven voor een ecologische economie, een eenvoudige levensstijl, ecologische opvoeding en betrokkenheid. Doet u mee?

U ben van harte welkom bij de viering. Voor deelname aan de lunch kunt u zich aanmelden bij Angelique Martina-Spies (a.martina@xs4all.nl), zodat we rekening kunnen houden met de hoeveelheid die we inkopen.