Het programma voor de Sint Maartendag is bekend.

  • 11.00 uur: feestelijke eucharistieviering , thema “De halve mantel”. Met medewerking van het hele pastoraal team en koren uit diverse kerken.
  • Aansluitend korte toespraak vicevoorzitter van het parochiebestuur Peter Reinders over de toekomstplannen in onze parochie.
  • 12.15 uur: koffie en  lunch met soep en broodjes en muziek van de Josephclubband.
  • Kraampjes met hoe in onze parochie de halve mantel verder gedeeld wordt.
  • 13.00 uur: twee lezingen voor belangstellenden boven in het parochiecentrum: pastoraal werker Fred Kok vertelt in dit Jozefjaar over Sint Jozef en zijn dromen; pastoraal werker Antoinette Bottenberg vertelt over het parochieproject Samenzin, rondom verlies en rouw.
  • 13.30 einde en opruimen.

Locatie is dit jaar de St. Josephkerk, Rozenstraat 20, Zeist,  i.v.m. het streamen van de viering. De andere kerken van onze parochie zijn gesloten.