Wie was de heilige Sint Maarten nu precies? Na de feestelijke viering en koffie/thee/lunch probeert dr. Peter Nissen een antwoord te geven op deze vraag. Hij is een van de grootste experts op dit gebied: hij vertaalde de belangrijkste vroege Nederlandse levensbeschrijving van Sint Maarten én hij is een uitstekend verteller.

Sint Maartendag
Datum
: zondag 13 november.
Tijd: 10.30 uur eucharistieviering. Thema: ‘Standvastigheid en bemoediging’.
Locatie: St. Andrieskerk, Plantserslaan 19a. Leersum. Het pastoraal team gaat voor  en de viering wordt muzikaal ondersteund door koorleden van diverse koren uit onze parochie. Collecteopbrengst gaat naar FIDESCO, een organisatie voor scholing van jonge mensen in Afrika. Na koffie, thee en lunch vertelt Peter Nissen wie de heilige Sint Maarten precies was. 

Peter Nissen
Prof. dr. Peter Nissen is een van de grootste experts op dit gebied; hij vertaalde de belangrijkste vroege Nederlandse levensbeschrijving van Sint Maarten. En: hij is een uitste­kend verteller. In coronatijd begon hij met een dagelijkse column op Face­book: ‘Van de schoonheid en de troost.’ Dagelijks geeft hij een overdenking, naar aanleiding van het evangelie, een boek of een kunstwerk. De dagelijkse over­denkingen zijn heel populair: van harte aanbevolen. De levensloop van Nissen is veelbewogen: hij studeerde aan semi­narie Rolduc, was monnik in een Bene­dictijner abdij, verliet die, trouwde en kreeg drie dochters, werd hoogleraar achtereenvolgens in Tilburg, Nijmegen, Tilburg en Nijmegen, verliet de Katho­lieke Kerk en werd Remonstrants predi­kant, legde zijn ambt neer en keerde kortgeleden terug in de Katholieke Kerk. Hij is (zoals velen van ons) een religieuze zoeker. Door anderen te laten delen in zijn zoektocht heeft hij velen geholpen in hún zoektocht.