Op 13 november – alwéér een stralende herfstdag! – waren veel parochianen te gast bij de Sint Andrieskerk in Leersum. We vierden daar dat op 11 november 397 de heilige Sint Maarten, Martinus van Tours, werd begraven. Hij stond bekend om het helpen en zorgen voor arme mensen. Zo zou hij als soldaat de helft van zijn mantel hebben gegeven aan een bedelaar. Zijn eigen helft, wel te verstaan. De andere helft was van de keizer en die mocht hij niet afgeven. Na zijn dood werd hij nog veel beroemder voor zijn daden en daarom is 11 november uitgeroepen tot een katholieke feestdag,

Het was een feestelijke viering, waarin het voltallige pastoraal team voorging en die werd opgeluisterd door het gelegenheidskoor van onze parochie. De mooie overweging van Harrold was in deze vaak beangstigende tijd vooral hoopgevend.

Na de viering werden veel contacten gemaakt en vernieuwd en stortte iedereen zich op de koffie-met-broodjes. Deze nazit was heel geanimeerd.

Maar er wachtte ons nog een boeiende lezing van Peter Nissen. Hij wist ons heel wat te vertellen over Sint Maarten, die ons grote voorbeeld kan zijn als het gaat om barmhartigheid naar minder-bedeelden.

De cateringploeg (lees: werkgroep diaconie), natuurlijk onder de bezielende leiding van de onvermoeibare Loes Grimmelijkhuizen, had voor meer dan voldoende drankjes en hapjes gezorgd. En daar werd – buiten in de zonovergoten tent –  dankbaar gebruik van gemaakt. Er ontstonden geanimeerde gesprekken met en tussen parochianen uit alle locaties.

Zulke bijeenkomsten zijn onbetaalbaar!

Ans Middelplaats

Foto’s: Edward van Leeuwen en Carien Rockx