De coördinator Vluchtelingenwerk van Meander Omnium en een groep vrijwilligers willen op 3 december een Sinterklaasfeest met cadeautje en wat lekkers organiseren voor alle ca. 400 vluchtelingenkinderen van 0 to 18 jaar (Oekraïne, Afghanen en Kamp Zeist). Cadeautjes (ca 15 euro p.p.) worden groot ingekocht, tegen inkoopsprijzen. Donaties hiervoor kunnen worden overgemaakt op NL86 RABO 0435 1439 99 t.n.v. Stichting Meander Omnium o.v.v. decembermaand vluchtelingen.
Van harte aanbevolen!
Jeannette van Andel, Raad van Kerken Zeist